USG biodra u dorosłych stanowi łatwo dostępną nieinwazyjną metodę diagnostyczną, która umożliwia rozpoznanie większych patologii w obrębie stawu biodrowego. USG biodra jest przydatne m.in. w potwierdzeniu stanu zapalnego, obecności wysięku w stawie oraz nieprawidłowości w obrębie zarysów kostnych stawu.

Przukładowy opis USG biodra wykonany przez dobry lekarz ortopeda Warszawa

Prawidłowa ilość płynu w stawach.

Torba stawowa prawidłowej grubości i echogeniczności obustronnie.

Obrąbek stawowy w części przedniej i przednio-bocznej po stronie prawej z obecnością zwapnień (bez cech konfliktu panewkowo-udowego w badaniu czynnościowym), po lewej prawidłowy.

Chrząstka głów kości udowych w zakresie dostępności badania prawidłowej echogeniczności i grubości.

Pogrubienie i obniżenie echogeniczności przyczepu mięśnia pośladkowego średniego do krętarza większego po stronie lewej na długości około 2,5cm, na całej szerokości przyczepu, cechy przerawania ciągłości części włókien przyczepu, w obrębie w końcowej części przyczepu entezofit na długości około 5mm, nie uwidoczniono cech wzmożonego unaczynienia – obraz odpowiada nasilonej entezopatii, bez cech obecności procesów regeneracyjnych. Również po stronie prawej stwierdza się obecność entezofitów na długości około 5mm, przyczep wykazuje nieco zwiększoną echogeniczność i obniżoną grubość, ale nie stwierdza się cech aktywnej entezopatii.

Obustronnie nie stwierdza się cech wysięku w kaletkach okolicy krętarzowej. Pasmo biodrowo-piszczelowej obustronnie prawidłowej grubości i echogenicności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *