Standardy wyznaczane są przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne a także miedzy innymi przez British Medical Ultrasound Society. Narządy wewnętrzne można zbadać w kompleksowy i bardzo rzetelny sposób. Podczas trwania ciąży uzyskuje się rzeczywisty obraz można go utrwalić na fotografii.

Badania ultrasonograficzne cieszą się znaczną popularnością podczas badań echo kardiologicznych czyli echa serca, badań naczyń krwionośnych metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej a także podczas badań prenatalnych. Fale dźwiękowe mają także zastosowanie terapeutyczne. Zogniskowana wiązka ultradźwięków na przykład na kamieniach nerkowych, skutecznie je rozkruszy. Usg wykonywane jest w kardiologii dorosłych, dziecięcej a także w kardiologii prenatalnej. Kompleksowy zakres usług jest dopasowany do zapotrzebowania a także stanu zdrowia pacjentów.

W położnictwie i ginekologii usg wykonuje się po to, aby ocenić rozwój płodu, a także diagnozować choroby oraz dobry stan zdrowia. Konkretnie w położnictwie stosuje się ocenę wad płodu, diagnostykę wad płodu a także badania dopplerowskie. Renomowane gabinety posiadają certyfikat The Fetal Medicine Foundation. Badania ultrasonograficzne realizowane są zarówno u osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Dzięki falom można obejrzeć wnętrze naszego ciała od środka.