Ta aparatura jest coraz nowocześniejsza. Współczesna diagnostyka oferuje coraz popularniejsze metody badań a także stosowane są coraz nowocześniejsze aparaty. To