W ultrasonografii stosuje się metodę SIS, czyli sonohisterografię. Sonohisterografia to szybka i bezbolesna metoda używana podczas podejrzenia o zmiany w błonie śluzowej macicy czyli tzw. endometrium oraz w przypadku prawdopodobnych zmian kształtu jamy macicy spowodowanych zmianami w zakresie mięśnia macicy. Metoda ta pozwala na szybkie wyjaśnienie wątpliwości. Metoda 2D odnosi się tylko do osi długiej i krótkiej. USG 3D oferuje przekrój czołowy, strzałkowy, poprzeczny i wyraźne oddzielenie mięśniówki od błony śluzowej. Ocena przestrzenna pozwala zdiagnozować zmiany towarzyszące występowaniu guzów macicy oraz na przykład niepłodność. Jajniki bada się metodą 2D i 3D. W 3D diagnozie poddawane są guzy i ocenia się zarówno dojrzewające pęcherzyki jak i struktury torbielowate. W badaniu narządu rodnego wyznaczone są punkty diagnostyczne. Jest to kształt trzonu macicy, echostruktura i obrysy trzonu macicy, wielkość tronu, wielkość i echostruktura szyjki macicy, błona śluzowa macicy, jajniki, ich echostruktura i okolice, oraz przestrzeń miedzy macicą a odbytnicą zwaną zatoką Douglasa, wykluczenie zmian. Dokonuje się również pomiarów trzonu macicy, jej długości, szerokości i objętości. Określa się jej wymiar przednio-tylny, grubość błony śluzowej, objętość endometrium i wymiary jajników w najszerszych płaszczyznach prostopadłych.