Diagnostykę naczyń krwionośnych metodą USG przeprowadza się stosując USG dopplerowskie.

Sprawdza się w ten sposób naczynia szyjne i kręgowe, żylne i tętnicze kończyn dolnych. Jeśli krew napotyka na przeszkody przepływając przez żyły i aorty badanie USG dopplerowskie odnajdzie je i pozwoli na szybką ich analizę. Dzięki temu można ocenić skład i kształt blaszki miażdżycowej, parametry naczyniowe, ocenić szerokość tętnic i ciągłość ich ścian, zanalizować kierunek przepływu krwi w naczyniach, który powinien przebiegać w stronę głowy.

Badanie naczyń żylnych kończyn dolnych zasadniczo różni się w charakterystyce od poprzedniego. Występuje tu niższa prędkość przepływu krwi wywierając wpływ na sposób analizy danych. Badanie USG jest najlepsza metodą w monitorowaniu postępów leczenia zakrzepicy żylnej. Bada się również występowanie w kończynach dolnych żylaków. Żylaki powstają prawdopodobnie w wyniku niewydolności zastawek żylnych. Ultrasonografia potrafi z dużą czułością namierzyć taką niewydolną zastawkę. Przeprowadzone badanie jest cenną informacją dla chirurga naczyniowego.

USG naczyń tętniczych kończyn górnych pozwala na ocenę niedokrwienia tkanek obwodowych, analizę tętniaków przetok i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych. Podczas badania USG można przeprowadzić biopsję tarczycy lub piersi (sutka). Dzięki temu zachowana jest pełna kontrola nad igłą, co zapewnia precyzję i pewność nakłucia.