Aby ocenić stan serca, można wykonać USG mięśnia sercowego. Dzięki temu oceniany jest stan serca, oraz wykazywane są ewentualne schorzenia.