Najczęściej badanie USG wykonują lekarze radiolodzy lub rentgenodiagnostycy, ale wykonują je również interniści, kardiolodzy, ginekolodzy, ortopedzi w zależności od specyfiki