Ta aparatura jest coraz nowocześniejsza. Współczesna diagnostyka oferuje coraz popularniejsze metody badań a także stosowane są coraz nowocześniejsze aparaty. To dzięki nim można obejrzeć wnętrze ciała. Aparatura do przeprowadzania usg złożona jest z dwóch elementów: głowicy a także aparatu przetwarzającego sygnał w obraz. Głowicę podczas badania trzyma lekarz, dodatkowo pełni ona funkcje nadajnika. Część aparatu, która ma pokaźną objętość, służy do odbioru fal ultradźwiękowych, które przez komputer obierane są jako ciąg ciemniejszych oraz jaśniejszych punktów. Kompleksowo zebrane na monitorze budują obraz narządu, który jest badany. Producenci aparatury diagnostycznej oferują coraz to doskonalsze sprzęty, dzięki którym ma się pewność, że badanie będzie wykonane prawidłowo. Można kupić sonografy używane oraz nowe. Z różną ilością głowic. Można nabyć aparaty stacjonarne oraz przenośne. Nowa aparatura do usg umożliwia uzyskanie wysokiej jakości przestrzennych obrazów. W gabinecie wykonywany jest cały szereg badań usg trójwymiarowych, dzięki którym można wykonać szeroki zakres badań.