Diagnostykę naczyń krwionośnych metodą USG przeprowadza się stosując USG dopplerowskie. Sprawdza się w ten sposób naczynia szyjne i kręgowe, żylne